Maj Byg 76 – Din Håndværker – Din Løsning !

Maj Byg h
Rene' Larsen
ar siden 1976 løst et væld af snedker- og tømmeropgaver til alle vore kunders tilfredshed.

Hvis du har behov for snedker – og tømmerarbejde, der lever op til dine krav om kvalitet, problemfrihed og ansvarligt håndværk, så er vi din relevante samarbejds-partner.

Kvalitet:

 • Kompetente og ansvarsfulde håndværkere
 • Højeste kvalitetskrav og adfærdsnormer opfyldes i
  hver opgave
 • 5 års garanti på arbejdet i overensstemmelse med
  Dansk Byggeri Garantiordning
 • Eget maskinværksted, standard- samt specialløsninger


Produkter:

 • Carporte
 • Eksterne og interne renoveringer
 • Nye gulve eller reparation
 • Nye køkkener eller renovering
 • Udskiftning af døre og vinduer
 • Etablering af nye tage eller udbedringer
 • Nye faskiner og tagrender
 • Specialopgaver i samarbejde med kunden, "stort som småt"


Samarbejdet:

 • Personlig dialog med dig som kunde
 • Behovskortlægning af dine krav og forventninger
 • Bedst mulig løsning for dig
 • Konkurrencedygtigt og dokumenteret tilbud
 • Arbejdet udført til i henhold aftale
 • Dig som tilfreds kunde

Så lad os komme i gang med samarbejdet !

 

Kontor/ Værksted
Brøndbytoften 13
2605 Brøndby
A/S 212.859
CVR-nr. 16 99 34 84
Telef.:43 43 31 22 Email: info @ majbyg.dk